Andrusov Dimitrij
Geológia československých Karpát I. - II.

SAV, Bratislava, 1958
24 x 17 cm, 1. diel: 303 strán, 2. diel: 375 strán
väzby miestami s fľakmi, chrbáty vyblednuté
vnútra veľmi dobre zachovalé - nečítané
dobré až veľmi dobré stavy

Andrusov Dimitrij, Geológia československých Karpát I. - II.

30,00 €Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.