Armáles, čiže listina o udelení erbu, pre Františka Fittosa, jeho manželku a ich deti z roku 1694.

Udelená za zásluhy v bojoch proti Turkom.

Udelená cisárom Leopoldom I., ktorý uznáva a potvrdzuje na základe predložených listín z Nitrianskej kapituly, nobilitáciu a všetky milosti, slobody a privilégiá menovaného príjemcu, jeho ženy Alžbety Horvát a detí Františka, Barbory a Alžbety, a udeľuje menovanému príjemcovi a jeho potomkom, v mužskej aj ženskej línii, erb.

Pergamen, zlatý, červený a modrý tuš

Rozmer 59 x 66 cm

Adjustované pod fóliou v kartónovom obale

Stav ako na fotografii

 

Neposielame poštou, iba osobný odber v predajni, po predchádzajúcom dohovore

Armáles 1694

1 800,00 €Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.