Jedlicska Pál / Jedlička Pavol

Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához (1401 – 1653) s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai

// Originálne úryvky z listinnej zbierky Pálfiovcov (1401 – 1653) a ich životopisy //Stephaneum Nyomda R. T., Budapest, 1910
pevná väzba bez prebalu
25 x 17 cm, 759 strán
kniha obsahuje 1044 regestov originálnych listín z rodového archívu Pálfiovcov a ďalších 65 regestov listín z archívu hlohovských Erdödyovcov
venovanie a podpis autora
nalepený ex-libris Mons. Ján Čížik
väzba ufúľaná, jemné ošúchanie po obvode
dobrý až veľmi dobrý stav

Pavol Jedlička sa v roku 1902 stal arcibiskupským vikárom v Trnave, 1908 sa stal prelátom a nitrianskym archidiakonom, bol však aj historikom, vydal dva regestáre, prvý 1897, druhý predkladaný z roku 1910. Viac: 

 

http://nzr.trnava.sk/?q=node/2507

Jedlicska Pál/Jedlička Pavol, Eredeti részletek gróf Pálffy-család okmánytárához

180,00 €Price

    Antikvariát Schody do neba

    0