top of page

Všenauka kresťansko-katolická v 653 káznach neděľných poriadkom "KATECHISMUSA" pôvodně sostavená od vysokodôstojného a prevelebného pána ANTOŇA PALŠOVIČA, opáta de Valle honesta, lektora a kanonika slavného sborového chrámu prešporského u sv. Martina, rytíra rädu Františka Jozefa I., spovědelníka mníšek kanonisiek "De Nostra Domina", na 14. rok jubilárneho kňaza, nestora arcibiskupstva ostrihomského.
Sväzok IV.

Poklady kazateľského rečníctva usporäduje a vydáva Dr. Ondrej Radlinský, kňaz arcibiskupstva ostrihomského, redaktor věstníka vlády zemskej osnovy slovenskej, a redaktor "Cyrila a Methoda."
 

Tlačou Martina Bagó, Budín, 1858
23 x 15 cm, 285 strán, nerozrezané hárky
väzba poškodená - ufúľaná, stopa po nálepke, zadná strana s veľkými úbytkami
okraj knižného bloku ufúľaný, s trhlinami
dobrý stav
 

Palšovič Antoň, Všenauka kresťansko-katolická v 653 káznach neděľných

70,00 €Price

    Knihy sa nenachádzajú v predajni, je potrebná objednávka.

    bottom of page